Hooldustööd

Teostame ventilatsiooni hooldustöid. Ventilatsiooniseadmete hooldus tagab seadme pika eluaja!

Olgu tegemist väikse probleemi või suure projektiga – võta julgelt ühendust! 

Kui soovite, et teie ventilatsiooniseade töötaks probleemideta tuleks seadet hooldada vähemalt 2 korda aastas.

Regulaarne ventilatsiooni süsteemide hooldus tagab seadme pika eluea ja tervisliku sisekliima.

Ventilatsioon on ehitatud eesmärgiga tagada hoones tervislik ja puhas õhk.

Ebakvaliteetses õhus võib sisalduda tuhandeid viiruseid ja baktereid, mis võivad põhjustada tervisekahjustusi. 

Meie tagame ventilatsiooni hoolduseks vajaminevad kulumaterjalid (filtrid, rihmad jne).
Lisaks koostame ventilatsiooni hooldusakti päästeametile.

Seadmetele teostatavad korralised hooldustööd

 • Välisõhuresti kontroll ja puhastus
 • Värskeõhu kambrite kontroll ja puhastus
 • Seadme klappide sh ka tuletõkkeklappide kontroll
 • Segamisosade kontroll ja puhastus
 • Filtrite kontroll ja vahetus vastavalt vajadusele või kokkuleppele
 • Kasutatud filtrite utiliseerimine
 • Külmakaitseseadmete kontroll
  Soojusvahetite kontroll ja puhastus
 • Mõõteosade kontroll
 • Ventilaatoriosade (laagrite) kontroll, puhastus ja määrimine
 • Rihmade pingutamine, joondamine ja vahetus vastavalt vajadusele
 • Torustiku seespidine visuaalne kontroll


Lisaks teostame ventilatsioonitorustiku sisepuhastust.